flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

НАБУВ ЧИННОСТІ НОВИЙ ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

29 березня 2018, 11:52

20 березня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 185, якою в новій редакції затверджено Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Діє цього порядку поширюється на оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "А", "Б" і "В".

Оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців.

Оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:

 

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України “Про відпустки”;

 

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

 

Оцінювання проводиться на підставі ключових показників, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

 

Оцінювання проводиться щороку у жовтні - грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання.

 

Оцінювання проводиться поетапно: визначення та перегляд завдань і ключових показників; оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених цим Типовим порядком); визначення результатів оцінювання та їх затвердження.

 

Визначення завдань і ключових показників для державного службовця проводиться у грудні року, що передує звітному, або протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) на посаду.

 

Державному службовцю встановлюється від двох до п’яти завдань на період, що підлягає оцінюванню.

 

За результатами оцінювання державний службовець може отримати негативну. позитивну або відмінну оцінку. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання. При цьому Висновок щодо результатів оцінювання з негативною оцінкою може бути оскаржений державним службовцем.