flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звертаємо увагу громадян, відвідувачів суду. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судовий збір»:

1. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. 

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першоїцієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першоюцієї статті, - повністю. 

3. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. 

4. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги. 

5. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

 

Разом з тим, відповідно до наказу МФУ  № 507 від 17.08.2020  "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787"    у разі сплати судового збору без подальшого звернення до суду (помилково сплачених коштів) їх повернення здійснюється відповідно до  за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Отже, для того щоб повернути кошти, необхідно звернутися до суду із заявою про видачу подання на повернення помилково сплаченого судового збору.

Подання видається для подальшого пред’явлення його до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області  а саме: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна,18.

 У разі повернення заяви та подання відповідним Головним управлінням ДКС заявникам без виконання бажано отримати письмову відповідь із зазначенням причин відмови у прийнятті подання і заяви до виконання.